Portalas www.reikalauk.lt - tai Lietuvos vartotojams skirta priemonė, padedanti paprastai ir greitai pateikti reikalavimą dėl nekokybiškos prekės ar paslaugos, sukurta bendrame Lietuvos ir Latvijos vartotojų organizacijų projekte „Consumer first aid toolkit“ („Greitoji pagalba vartotojui“).

Projekto partneriai Lietuvoje - Vartotojų aljansas (www.vartotojualjansas.lt).  Tai 2012 m. septynių organizacijų įkurtas, o dabar jau daugiau kaip dešimtį nevyriausybinių vartotojų organizacijų buriantis susivienijimas, į kurį įeina Asmens privatumo gynimo ir duomenų apsaugos asociacija, Asociacija „Už sąžiningą bankininkystę“, Draudėjų asociacija, Finansų ir kreditų valdymo asociacija, Lietuvos bankų klientų asociacija, Lietuvos gyventojų patarėjų sąjunga, Lietuvos vartotojų asociacija, Lietuvos vartotojų sąjunga, Mažeikių vartotojų asociacija, Nacionalinė finansinių paslaugų vartotojų asociacija, Vartotojų teisių gynimo centras ir Vartotojų teisių institutas.

Pagrindinis LVOA tikslas - nacionaliniu ir tarptautiniu mastu atstovauti Lietuvos vartotojų interesus valstybės valdžios institucijose, verslo struktūrose bei nevyriausybiniame sektoriuje. Siekdami šių tikslų organizacijos nariai pasisako žiniasklaidoje ir inicijuoja diskusijas aktualiausiais vartotojų srities klausimais, aktyviai dalyvauja tarptautinės vartotojų organizacijos BEUC (Aljansas yra šios organizacijos narys) iniciatyvose, taip prisidedant prie vartotojų politikos formavimo Europos mastu, atlieka vartotojų tyrimus, inicijuoja ir vykdo atitinkamus projektus (pvz., tęstinis stebėsenos projektas “Vartotojui draugiška prekyba internetu”, tęstinis taikinimo projektas “Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros vykdymas”, Aljansas šiuo metu vykdo nemažai ir tarptautinių projektų: Consumer Law Ready - mokymai verslininkams apie vartotojų teises, STEP - skirtas ieškoti Sprendimų kovoje su energetiniu skurdu, ComAct - taip pat skirtas energetinio skurdo problemai spręsti).

Aljansui vadovauja teisininkė, vartotojų teisių srities aktyvistė dr. Eglė Kybartienė.

Jei turite klausimų galite mums parašyti: info@lvoa.lt